بشری

ما نوکران خیمه آقای عالمیم ...

بشری

ما نوکران خیمه آقای عالمیم ...

«انى لم اخرج اشرا و لابطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى(ص) ارید ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر»
"امام حسین علیه السلام "خطبه منی

امام علی ع :
امر به معروف کن تا از اهل معروف باشی
و با صالحان محشور شوی،
زیرا تمامیت امور نزد خدای متعال به امر به معروف ونهی از منکر است.
(من لا یحضره الفقیه ج4 ص 387)

بشری
پیوندها
سوره قرآن
روزشمار محرم عاشورا وصیت شهدا
حدیث موضوعی

۲۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹ ارديبهشت۲۳:۲۵
برخی شیوه های کاربردی:

1. آگاهی بخشیدن:
یکی از مهم ترین عوامل هدایت انسان، شناختن حقائق است. با آگاهی بخشیدن می توان زمینه های گناه را کاهش داد. بسیارند کسانی که از آثار و خطرات خلاف خود آگاهی لازم را ندارند و به مجرد اینکه از آن خطرات و زیانها آگاه شوند آن را رها می کنند.
اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد خطرات و آسیب های اعمال منکر که دامن گیر فرد و جامعه می شود، مهم ترین عامل بازدارنده ای است که به عنوان اقدام پیشگیرانه از ادامه انجام خلاف فرد را بازداشته و تذکر و نصیحت را نیز موثر می نماید. بسیاری از اوامر و نواهی براساس منطق دلیل است که اگر آنها را برای مردم بیان کنیم زودتر به نتیجه می رسیم.
2. تدریجی بودن:
مرحله ای بودن و تدریجی بودن از سنت های خداوند متعال در خلقت و افعال بعثت انبیاء و قانون گذاری و تشریع است. خدا به پیامبر فرمان داد تا از نهی حرامات بزرگ و امر به فرائض بزرگ شروع کند. سپس به تدریج به سایر احکام بپردازد. این توقع نابجایی است که انتظار داشته باشیم کسانی را که در گرداب منکرات غلطیده اند به یکباره از گرداب در آوریم و از آنها سلمان یا ابوذر زمان بسازیم.
۱
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۲۵
۲۹ ارديبهشت۲۳:۱۲

امر به معروف و نهی از منکر

۲
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۱۲
۲۹ ارديبهشت۲۳:۰۹

امر به معروف و نهی از منکر

۰
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۰۹
۲۹ ارديبهشت۲۳:۰۶

امر به معروف و نهی از منکر

۰
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۰۶
۲۹ ارديبهشت۲۲:۵۶

امر به معروف و نهی از منکر


                                         آه ای صبور قافله ی غم سفر بخیر    راوی روضه های محرم سفر بخیر۰
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۵۶
۲۹ ارديبهشت۲۲:۵۰

امر به معروف و نهی از منکر

۰
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۵۰
۲۹ ارديبهشت۲۲:۴۵

امر به معروف و نهی از منکر

۰
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۴۵
۲۹ ارديبهشت۱۷:۵۵

اهمیت و ضرورت اتخاذ شیوه های صحیح و مناسب برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کاملا امری بدیهی است. نا آگاهی از روشهای اجرای این فریضه چه بسا عکس العمل منفی در فرد مخاطب ایجاد کند.

امر به معروف و نهی از منکر

چهار اصل فراموش شده

1.شناخت موقعیت و شرایط مخاطب:

متاسفانه در بسیاری از موارد، وقتی با افرادی که به تلقی ما، اندیشه ای غیر از اعتقادات ما و رفتاری غیر از منش ما را پذیرفته اند، مواجه می شویم، دچار احساسات شده و گفتار و کردار آنها را ناشی عناد و لجاجت تصور کنیم. چه نیکوست که اندکی بیندیشیم و خود را به جای آنها قرار داده و فکر کنیم، زیرا اگر ما هم شرایط سنی، محیط خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و ... آنها را داشتیم، آیا مثل آنها نمی اندیشیم؟ بنابراین، باید از شتاب در قضاوت و داوری درباره مردم بپرهیزیم و معیار سنجش افراد را محیط و طرز تفکر آنها قرار دهیم، آنگاه با رعایت مصلحت و روش مناسب و متناسب با موقعیت و سن او به درمان و اصلاح وی بپردازیم.
پیام رسان (آمر و ناهی) باید مخاطب خود را بشناسد، روحیات، گرایش ها، حساسیت های سنی، گروهی، شغلی و سیاسی او را با دقت مورد نظر قرار دهد. انتخاب شیوه امر و نهی، کلمات، تعابیر، کیفیت محتوا و روش بیان باید براساس روانشناسی مخاطب باشد. ممکن است با یکی صحبت ابتدائی و اندک کافی باشد و با دیگری سخن استدلالی ضروری به نظر برسد. یکی را با زبان احساس باید سخن گفت و با دیگری بوسیله داستان و... صحبت کرد.
ناصح واقعی کسی است که با هر کس به اندازه ظرفیت اندیشه او صحبت کند، کسانی در امر به معروف و نهی از منکر موفقند که تمام شرایط زمانی و مکانی و روانی و اجتماعی را در نظر بگیرد تا کلامش بیشتر اثر کند.
۰
بشری 313 | ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۵۵
۲۰ ارديبهشت۱۵:۴۱


زندگی به سبک اعتکاف

۲
بشری 313 | ۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۴۱
۱۱ ارديبهشت۲۲:۲۸


امر به معروف و نهی از منکر
۴
بشری 313 | ۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۲۸